PIERRE COURTOIS °1950
Strepen, sporen, punten, en alle kenmerken die een oppervlakte accentueren, beïnvloeden mijn werk sinds het begin. Ze vestigen de aandacht op het ritme, de spanning en de maatregel. Mijn traject is samengesteld uit lichtheid en transparantie, uit superposities, uit relaties tussen verschillende interpretaties, uit de invoering van diverse elementen en de uitsnijding praktijk. Vanaf 1970 voerde ik mijn eerste afgeleide voorwerpen in door de papieren knippatronen van mijn moeder als basis voor mijn tekeningen te gebruiken. Door die discreet geelgekleurde papieren heen stelden de gedrukte lijnen toen al het begin en het vertrekpunt van ingebeelde landschappen voor. De stoffen, de sluiers, de ondoorschijnende glazen, en later de modeschetsen tegenover de lichamen, tot aan de laatste werken over de structuren van korsetten, zijn allemaal referenties van een bevoorrecht ogenblik uit mijn kinderjaren: het contact met een blauw-met-witte-draad-bestikt flanellen patroon. Mijn huidige werk legt het accent voornamelijk op een andere lezing van de knippatronen en hun band met de couture door maat, structuur, plooi, steek en draad tot aan de zoom van de coupon.
'Landscape I'
03-05-2014 > 16-06-2014
Le trait, les traces, les points, et toutes marques qui ponctuent une surface, marquent mon travail depuis ses débuts. Ils mettent en évidence le rythme, la tension et la mesure. Les légèretés et la transparence, les superpositions, les différentes lectures mises en relations, l’insertion d’éléments divers, la pratique de la découpe, sont autant de composantes de mon parcours. Dès 1970, en réutilisant les papiers de coupe de ma mère comme support de mes dessins, j’incluais les premiers détournements d’objets. Les lignes imprimées de ces patrons, lues à travers la discrète coloration jaune de la feuille, deviennent le point de départ et les repères de paysages déjà imaginaires. Les tissus, les voiles, les verres localement opacifiés, et plus tard les dessins de mode dans leur rapport au corps, jusqu’aux derniers travaux sur les structures de corsets, sont autant d’éléments en référence avec un instant privilégié de mon enfance : le contact avec une coupe de flanelle bleue ponctuée de fils blancs. Le travail récent met l’accent essentiellement sur une autre lecture des patrons de coupe et de leurs rapports à la couture par le biais de la mesure, de la structure, du pli, du point, du fil jusqu’à la lisière du tissu.